Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 135 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 135 of 266
3.
Om det behövs kopplar du bort alla kablar som är anslutna till kortet.
4.
Fatta tag i kortets övre hörn och dra försiktigt loss det från anslutningen.
5.
Om du tar bort kortet för gott installerar du en täckbricka i den tomma kortöppningen.
Kontakta Dell
om du behöver en täckbricka.
6.
Snäpp fast korthållarspärren på plats.
7.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
8.
Avinstallera kortets drivrutin. Instruktioner finns i dokumentationen som medföljde kortet.
9.
Om du tog bort ett ljudkort:
a.
Starta systeminställningsprogrammet
, välj
Audio Controller
(styrenhet för ljud) och ändra inställningen till
On
(på).
b.
Anslut externa ljudenheter till ljudkontakterna på datorns bakpanel.
10.
Om du tog bort ett nätverkskort:
a.
Starta systeminställningsprogrammet
, välj
Network Controller
(styrenhet för nätverk) och ändra inställningen till
Off
(av).
b.
Anslut nätverkskabeln till den inbyggda nätverksporten på datorns baksida.
Installera ett PCI-kort i riser-
kortshållaren
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Om det finns ett kort installerat i PCI3-
kontakten på moderkortet tar du bort det.
3.
Ta bort riser-
kortshållaren:
a.
Kontrollera kablar som är anslutna till kort via bakpanelens öppningar. Koppla loss alla kablar som inte når riser
-
kortshållaren när de tagits bort
från datorn.
b.
Fatta tag i handtaget och lyft försiktigt ut riser
-
kortshållaren ur datorn.
1
frigöringsflik
4
kortkontakt
2
korthållarspärr
5
kortplatskontakt
3
kort
OBS!
Det är nödvändigt att sätta i täckbrickor i tomma kortplatsöppningar för att datorn ska vara certifierad av FCC. Täckbrickan håller även damm och
smuts borta från datorn.
ANMÄRKNING:
Om du ansluter en nätverkskabel ansluter du den först till nätverksuttaget i väggen och sedan till datorn.
Sample
This manual is suitable for devices