Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 134 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 134 of 266
6.
Sätt kortet i kontakten och tryck bestämt nedåt. Se till att kortet sitter ordentligt på plats.
7.
Tryck försiktig ner korthållarspärren så att kortet säkras på plats.
8.
Anslut de kablar som kortet kräver.
9.
Om du installerade ett ljudkort:
a.
Starta systeminställningsprogrammet
, välj
Audio Controller
(styrenhet för ljud) och ändra inställningen till
Off
(av).
b.
Anslut de externa ljudenheterna till ljudkortets kontakter. Anslut inte externa ljudenheter till mikrofon-,
högtalar/hörlurs
-
eller linjeingångar på
datorns bak- eller framsida.
10.
Om du har installerat ett nätverkskort och vill stänga av det inbyggda:
a.
Starta systeminställningsprogrammet
, välj
Network Controller
(styrenhet för nätverk) och ändra inställningen till
Off
(av).
b.
Anslut nätverkskabeln till uttaget på nätverkskortet. Anslut nätverkskabeln till den inbyggda nätverksporten på datorns baksida.
11.
Installera de drivrutiner som behövs enligt beskrivningen i dokumentationen för kortet.
Ta bort ett PCI-kort
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Tryck försiktigt på frigöringsfliken på korthållarspärren och fäll upp den.
1
korthållarspärr
2
frigöringsflik
3
kort
4
kortkontakt
5
kortplatskontakt
VARNING!
En del nätverkskort startar datorn automatiskt när de ansluts till ett nätverk. Undvik elstötar genom att alltid koppla bort datorn från
eluttaget innan du installerar ett kort.
1
korrekt isatt kort
2
inte korrekt isatt kort
3
fäste på plats
4
fäste placerad utanför platsen
ANMÄRKNING:
Dra inte kortkablarna över eller bakom korten. Kablar som dras över korten kan göra att datorkåpan inte går att stänga eller orsaka
skada på utrustningen.
ANMÄRKNING:
Om du ansluter en nätverkskabel ansluter du den först till nätverksuttaget i väggen och sedan till datorn.
Sample
This manual is suitable for devices