Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 133 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 133 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
PCI
-
och PCI Express
-
kort och serieportskort
PCI- och PCI Express-kort och serieportskort
Dell™ datorn har funktion för ett serieportskort och har följande kortplatser för PCI
- och PCI Express-kort:
l
Två lågprofilsplatser för
PCI
-
kort
l
En lågprofilsplats för
PCI Express x16
-
kort
PCI-kort
Installera ett PCI-kort
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Tryck försiktigt på frigöringsfliken på korthållarspärren.
3.
Om du installerar ett nytt kort skapar du en kortplatsöppning genom att ta bort täckbrickan. Fortsätt därefter med steg 5.
4.
Om du byter ut ett kort som redan är installerat i datorn, tar du bort kortet. Om det behövs kopplar du bort alla kablar som är anslutna till kortet.
5.
Förbered kortet för installation.
VARNING:
Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
ANMÄRKNING:
För att förhindra skador på komponenterna i datorn bör du jorda dig på något sätt innan du rör vid elektroniken i datorn. Du jordar dig
enklast genom att vidröra en omålad metallyta på datorns chassi.
OBS!
I Dell-
datorn används bara PCI
- och PCI Express-platser. ISA-
kort stöds inte.
OBS!
Information om hur man konfigurerar kortet, gör interna kopplingar eller anpassar det till datorn finns i dokumentationen som medföljde kortet.
Sample
This manual is suitable for devices