Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 130 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 130 of 266
Inuti datorn
på kortet.
Vi rekommenderar att du använder kategori 5
-sladdar och
kontakter för nätverket. Om du måste använda kategori 3
-sladdar
bör du sänka nätverkshastigheten till 10 Mbps för att det ska
fungera tillfredsställande.
4
indikator för
nätverksaktivitet
Den gula indikatorn blinkar när datorn skickar eller tar emot
nätverksdata. Om trafiken är hög kan det se ut som om indikatorn
lyser oavbrutet.
5
linjeingång
Du kan koppla en in-/uppspelningsenhet, t.ex. en
kassettbandspelare, cd-
spelare eller videobandspelare till den blå
linjeingången.
På datorer som har ett ljudkort använder du kontakten på kortet.
6
linjeutgång
Du kan koppla hörlurar och de flesta högtalare med inbyggda
förstärkare till den gröna linjeutgången.
På datorer som har ett ljudkort använder du kontakten på kortet.
7
mikrofonkontakt
Du kan koppla en datormikrofon och överföra det du säger eller
musik till ett ljud- eller telefoniprogram via den rosa
mikrofonkontakten.
På datorer som har ett ljudkort finns mikrofonkontakten på kortet.
8
USB 2.0-portar (6)
Använd USB
-
portarna på baksidan med enheter som alltid brukar
vara anslutna, t ex skrivare och tangentbord.
9
bildskärmskontakt
Anslut kabeln från den VGA
-
kompatibla skärmen till den blå
kontakten.
OBS!
Om du har köpt ett extra grafikkort täcks denna kontakt med
en hylsa. Anslut bildskärmen till kontakten på grafikkortet. Ta inte
bort hylsan.
OBS!
Om du använder ett grafikkort som stöder dubbla bildskärmar
använder du y
-
kabeln som medföljde datorn.
10
seriell port
Anslut en seriell enhet, t ex en handdator, till den seriella porten.
Standardbeteckningarna är COM1 för serieport 1 och COM2 för
serieport 2.
Mer information finns i
Alternativ i systeminställningsprogrammet
.
VARNING!
Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna i
Produktinformationsguide
.
VARNING!
Undvik elstöt genom att alltid koppla bort datorn från eluttag innan du tar av datorkåpan.
ANMÄRKNING:
Var försiktig när du öppnar datorkåpan så att du inte av misstag kopplar bort kablar från moderkortet.
1
enhetsfack (cd/dvd, diskett och hårddisk)
5
kortplatser
2
nätaggregat
6
kylfläns
3
chassiintrångsbrytare
7
främre I/O
-panel
4
moderkort
Sample
This manual is suitable for devices