Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 13 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 266
12.
Tilldela ett nytt system-
och/eller administratörslösenord.
Nollställa CMOS
-
inställningar
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Så här återställer du de aktuella CMOS
-
inställningarna:
a.
Leta upp
byglingarna för lösenordet (PSWD) och CMOS (RTC_RST)
på moderkortet.
b.
Ta bort lösenordsbyglingen från stiften.
c.
Sätt lösenordsbyglingen på RTC_RST
-
stiften och vänta i cirka 5 sekunder.
d.
Ta bort byglingen RTC_RST-
stiften och sätt tillbaka den på lösenordsstiften.
3.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
4.
Montera stativet (om du använder det).
5.
Återanslut datorn och kringutrustningen till eluttagen och starta dem.
Hyper-
Threading (flertrådsteknik)
Flertrådsteknik är en teknik från Intel® som kan förbättra datorns prestanda genom att en fysisk processor kan fungera som två logiska processorer som kan
utföra vissa åtgärder samtidigt. Du bör använda Microsoft®
Windows
® XP Service Pack 1 (SP1) eller senare operativsystem, eftersom Windows XP är
optimerat för att utnyttja flertrådstekniken. Vissa program har dock inte optimerats för den här tekniken och kan behöva uppdateras. Kontakta
programvarutillverkaren för uppdateringar och information om hur du använder flertrådsteknik med programvaran.
Så här avgör du om din dator använder flertrådstekniken:
1.
Klicka på
Start
, högerklicka på
Den här datorn
och välj
Egenskaper
.
2.
Klicka på
Maskinvara
och sedan på
Enhetshanteraren
.
3.
Klicka på plustecknet (+) bredvid processortypen i fönstret
Enhetshanteraren
. Om flertrådsteknik är aktiverat visas processorn två gånger.
Du kan aktivera eller inaktivera flertrådsteknik i
systeminställningsprogrammet
.
Strömhantering
Datorn kan ställas in så att mindre ström används när du inte arbetar. Effektförbrukningen går att styra via operativsystemet och vissa inställningar i
systeminställningsprogrammet
. Dessa perioder då mindre effekt förbrukas kallas ”vänte
-
eller vilolägen”
:
l
Vänteläge
. I det här läget minskas effektförbrukningen eller stängs av helt för de flesta komponenter, inklusive fläktar. Systemminnet förblir dock
aktivt.
l
Viloläge
. I det här läget minskar effektförbrukningen till ett minimum genom att alla data i systemminnet skrivs till en hårddisk och strömmen därefter
stängs av. Uppvakningen från det här läget sker genom att datorn startas om och att innehållet i minnet återställs. Driften återupptas sedan där den
slutade när datorn försattes i viloläge.
l
Avstängning
. I det här läget blir effektförbrukningen praktiskt taget noll. Så länge datorn är ansluten till ett eluttag kan den startas om automatiskt
eller fjärrstartas. Med alternativet
Auto Power On
(starta automatiskt) i
systeminställningsprogrammet
kan datorn startas automatiskt vid vissa
tidpunkter. Nätverksadministatören kan dessutom fjärrstarta datorn med hjälp av en strömhanteringshändelse, till exempel fjärråterställning till
normalläge.
I följande tabell beskrivs vänte
-
och vilolägena och metoderna som du kan använda för att återställa datorn till normalläge från respektive läge.
OBS!
Detta aktiverar lösenordsfunktionen. När du
startar systeminställningsprogrammet
har båda lösenordsinställningarna värdet
Not Set
(inte
tilldelat), vilket innebär att lösenordsfunktionen är aktiverad, men att inget lösenord har tilldelats.
VARNING:
Innan du börjar bör du följa säkerhetsanvisningarna i
produktinformationsguiden
.
ANMÄRKNING:
Om du ansluter en nätverkskabel ansluter du den först till nätverksuttaget i väggen och sedan till datorn.
OBS!
För att vilo
-
och väntelägesfunktionerna ska fungera måste alla komponenter som är installerade i datorn ha stöd för dessa funktioner och
lämpliga drivrutiner. Mer information finns i dokumentationen för komponenterna från tillverkaren.
Sample
This manual is suitable for devices