Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 128 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 128 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Bordsdator
Användarhandbok för
Dell™ OptiPlex™ GX620
Om bordsdatorn
Inuti datorn
Om bordsdatorn
Framsida
1
USB 2.0-portar (2)
Använd USB
-
kontakterna på framsidan för enheter som du ansluter ibland, t
ex styrspakar eller kameror eller för startbara USB
-enheter (mer information
om hur du startar från en USB
-enhet finns i
Systeminställningsprogrammet
).
Använd USB
-
kontakterna på baksidan för enheter som alltid är anslutna, t
ex skrivare eller tangentbord.
2
indikator för lokalt
nätverk
Den här indikatorn visar att ett lokalt nätverk är anslutet.
3
strömbrytare
Tryck på den här knappen för att sätta igång datorn.
ANMÄRKNING:
Undvik att förlora data genom att inte stänga av datorn
med strömbrytaren nedtryckt i 6 sekunder eller längre. Stäng i stället av
datorn med avstängningsfunktionen i operativsystemet.
ANMÄRKNING:
Om operativsystemet har ACPI-aktiverats kommer datorn
när du trycker på strömbrytaren, att stängas av med
avstängningsfunktionen i operativsystemet.
4
Dell-
märke
Det här märket kan vridas så att det passar datorns ställning. Om du vill
vrida det sätter fingarna på märkets kanter, trycker ordentligt och vrider. Du
kan även vrida märket med hjälp av spåret undertill på märket.
5
strömlampa
Strömlampan tänds och blinkar eller lyser för att ange olika driftlägen:
l
Ingen indikator lyser
Datorn är avstängd.
l
Fast grönt sken —
Datorn är i normalläge.
l
Blinkande grönt sken —
Datorn är i energisparläge.
l
Blinkande eller fast gult sken
Se
Problem med strömförsörjning
.
Om du vill avbryta energisparläget trycker du på strömbrytaren eller
använder tangentbordet eller musen om de har angetts vara
uppvakningsenheter i Enhetshanteraren i Windows. Mer information om
vilolägen och hur du går ur ett energisparläge finns i ”
Strömhantering
.
Avsnittet
Diagonstiklampor
innehåller en beskrivning av olika
indikatorlägen, som du kan använda för att felsöka problem med datorn.
6
diagnostiklampor
Använd indikatorerna när du felsöker problem med datorn. Utnyttja då
diagnostikkoden. Mer information finns i
Diagnostiklampor
.
7
Lampa som visar
hårddiskaktivitet
Den här lampan blinkar när hårddisken arbetar.
8
Hörlurskontakt
Du kan ansluta hörlurar och de flesta sorters högtalare till hörlurskontakten.
9
mikrofonkontakt
Anslut en mikrofon till mikrofonkontakten.
10
diskettenhet
Sätt i diskett i den här enheten.
11
cd/dvd-spelare
Sätt i en cd
- eller dvd-
skiva i den här enheten.
Sample
This manual is suitable for devices