Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 125 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 125 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Byta ut moderkortet
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Ta ur moderkortet: Minitornsdator, bordsdator och liten dator (small form factor)
1.
Stäng av datorn via Start
-menyn.
2.
Kontrollera att datorn och alla anslutna enheter är avstängda. Om datorn och de anslutna enheterna inte stängdes av automatiskt när du stängde av
datorn stänger du av dem nu.
3.
Koppla bort alla eventuella telefon-
eller telekommunikationskablar från datorn.
4.
Koppla loss datorn och alla anslutna enheter från eluttagen och tryck sedan på strömbrytaren för att jorda moderkortet.
5.
Ta bort datorkåpan:
l
Ta bort
kåpan på en minitornsdator
.
l
Ta bort
kåpan på en bordsdator
.
l
Ta bort
kåpan på en liten dator (small form factor)
.
6.
Ta bort alla komponenter (cd-/dvd-
spelare, diskettenhet, hårddisk, I/O
-
panel) som hindrar åtkomst till moderkortet (gäller ej små datorer).
7.
Ta bort processorn och kylflänsen:
l
Ta bort
processorn och kylflänsen i en minitornsdator
.
l
Ta bort
processorn och kylflänsen i en bordsdator
.
l
Ta bort
processorn och kylflänsen i en liten dator
.
8.
Koppla loss alla kablar från moderkortet.
9.
Skruva bort skruvarna från moderbordet. På bilderna nedan visas var skruvarna är placerade:
l
Se
Skruvar på moderkortet i en minitornsdator
för en bild över skruvarnas placering.
l
Se
Skruvar på moderkortet i en bordsdator
för en bild över skruvarnas placering.
l
Se
Skruvar på moderkortet i en liten dator
för en bild över skruvarnas placering.
10.
Skjut moderkortet mot datorns framsida och lyft ur det.
Skruvar på moderkortet i en minitornsdator
ANMÄRKNING:
Nätverkskablar kopplas först loss från datorn och sedan från nätverksuttaget i väggen.
VARNING!
Undvik elstötar genom att alltid koppla bort datorn från eluttaget innan du tar av datorkåpan.
ANMÄRKNING:
Jorda dig genom att röra vid en omålad metallyta, exempelvis metallen på datorns baksida, innan du vidrör något inuti datorn. Vidrör då
och då en omålad metallyta för att ta bort eventuell statisk elektricitet som kan skada de interna komponenterna.
Sample
This manual is suitable for devices