Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 123 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 123 of 266
Innan du korrigerar ett problem med en nyinstallerad drivrutin genom att installera om Windows XP bör du försöka med
Återställ tidigare drivrutin
. Om du inte
kan korrigera problemet med Återställ tidigare drivrutin använder du
Systemåterställning
och återställer operativsystemet till ett tidigare läge då systemet
fortfarande var stabilt, det vill säga innan den nya drivrutinen installerades.
Om du vill installera om Windows XP behöver du följande:
l
Dells™ cd
-skiva med
operativsystemet
l
Dells cd-skiva
Drivers and Utilities
Installera om Windows XP
Utför alla steg i följande avsnitt i den ordning de visas om du vill installera om Windows XP.
Installationsprocessen kan ta en till två timmar att slutföra. Efter att du har installerat om operativsystemet måste du även installera om drivrutiner,
antivirusprogram och annan programvara.
Starta från cd
-skivan med operativsystemet
1.
Spara och stäng alla öppna filer och avsluta alla öppna program.
2.
Sätt in cd
-skivan med
operativsystemet
. Klicka på
Avsluta
om meddelandet
Installera Windows XP
visas.
3.
Starta om datorn.
4.
Tryck på <F12> så fort DELL™
-logotypen visas.
Om operativsystemets logotyp visas väntar du tills skrivbordet i Windows visas innan du stänger av datorn och försöker igen.
5.
Tryck på piltangenterna och markera
CD-ROM
och tryck sedan på <Retur>.
6.
När meddelandet
Press any key to boot from CD
(tryck på valfri tangent för att starta från cd
-
skivan) visas trycker du på en valfri tangent.
Installationsprogram för Windows XP
1.
När fönstret
Installationsprogram för Windows XP
visas trycker du på <Retur> och väljer
Installera Windows nu.
2.
Läs informationen i fönstret
Licensavtal för Windows
och tryck sedan på <F8> och acceptera licensavtalet.
3.
Om Windows XP redan är installerat på datorn och du vill installera om den aktuella versionen trycker du på
r
-tangenten och tar sedan ut cd-skivan.
4.
Om du vill utföra en nyinstallation av Windows XP trycker du på <Esc> och väljer detta alternativ.
5.
Tryck på <Retur> för att välja den markerade partitionen (rekommenderas) och följ instruktionerna på skärmen.
Fönstret
Installationsprogram för Windows XP
visas och operativsystemet börjar att kopiera filer och att installera enheterna. Datorn startas om
automatiskt flera gånger.
6.
När fönstret
Nationella
inställningar och språkinställningar visas väljer du önskade inställningar och klickar på
Nästa
.
7.
Skriv in ditt namn och eventuellt också ett företagsnamn när fönstret
Anpassa programvaran
visas och klicka sedan på
Nästa
.
ANMÄRKNING:
Säkerhetskopiera alla datafiler på den primära hårddisken innan du genomför installationen. Vid vanlig hårddiskkonfiguration är den
primära hårddisken den enhet som först identifieras av datorn.
OBS!
Cd-skivan
Drivers and Utilities
innehåller drivrutiner som installerades på fabriken när datorn monterades. Använd cd
-skivan
Drivers and Utilities
för
att installera de drivrutiner som behövs.
ANMÄRKNING:
Information om hur du installerar om Windows XP finns på cd
-
skivan som innehåller
operativsystemet
. Alternativen kan skriva över filer
och eventuellt också påverka program som är installerade på hårddisken. Installera därför bara om Windows XP om du blir uppmanad av Dells
supportpersonal att göra det.
ANMÄRKNING:
För att förhindra konflikter med Windows XP måste du inaktivera alla eventuella antivirusprogram innan du installerar om Windows XP.
Instruktioner finns i dokumentationen som medföljde programvaran.
ANMÄRKNING:
Tryck inte på någon tangent när följande meddelande visas:
Press any key to boot from the CD
(tryck på valfri tangent om du vill
starta från cd
-skivan).
OBS!
Hur lång tid det tar att installera operativsystemet beror bland annat på hårddiskens storlek och hur snabb datorn är.
Sample
This manual is suitable for devices