Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 122 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 122 of 266
Återställa datorn till ett tidigare driftsläge
1.
Klicka på
Start
, peka på
Alla program
®
Tillbehör
®
Systemverktyg
och klicka sedan på
Systemåterställning
.
2.
Kontrollera att
Återställ datorn till en tidigare tidpunkt
är markerat och klicka på
Nästa
.
3.
Klicka på det datum som du vill återställa datorn till.
Fönstret
Välj en återställningspunkt
innehåller en kalender där du kan visa och välja återställningspunkter. Alla kalenderdatum med tillgängliga
återställningspunkter visas med fetstil.
4.
Välj en återställningspunkt och klicka på
Nästa
.
Om ett kalenderdatum bara visar en återställningspunkt, väljs den återställningspunkten automatiskt. Om två eller flera återställningspunkter är
tillgängliga klickar du på den du vill ha.
5.
Klicka på
Nästa
.
Skärmen
Återställning har slutförts
visas när Systemåterställning har samlat in all information som behövs, och sedan startas datorn om.
6.
När datorn har startat om klickar du på
OK
.
Du ändrar återställningspunkten genom att antingen upprepa stegen med en annan återställningspunkt eller ångra återställningen.
Ångra den senaste systemåterställningen
1.
Klicka på
Start
, peka på
Alla program
®
Tillbehör
®
Systemverktyg
och klicka sedan på
Systemåterställning
.
2.
Klicka på
Ångra den senaste återställningen
och klicka på
Nästa
.
3.
Klicka på
Nästa
.
Fönstret
Systemåterställning
visas och datorn startas om.
4.
När datorn har startat om klickar du på
OK
.
Aktivera Systemåterställning
Om du installerar om Windows XP och har mindre än 200 MB ledigt utrymme på hårddisken inaktiveras systemåterställningen automatiskt. Så här ser du om
systemåterställning är aktiverat:
1.
Klicka på
Start
och sedan på
Kontrollpanelen
.
2.
Klicka på
Prestanda och underhåll
.
3.
Klicka på
System
.
4.
Klicka på fliken
Systemåterställning
.
5.
Kontrollera att
Inaktivera Systemåterställning
är avmarkerat.
Installera om Microsoft Windows XP
Innan du börjar
ANMÄRKNING:
Spara och stäng alla öppna filer och avsluta alla öppna program innan du återställer datorn till ett tidigare tillstånd. Du ska varken
ändra, öppna eller radera filer eller program förrän systemåterställningen är klar.
ANMÄRKNING:
Spara och stäng alla öppna filer och avsluta alla öppna program innan du ångrar den senaste systemåterställningen. Du ska varken
ändra, öppna eller radera filer eller program förrän systemåterställningen är klar.
ANMÄRKNING:
Du måste använda Microsoft Windows XP Service Pack 1 eller senare när du installerar om operativsystemet.
Sample
This manual is suitable for devices