Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 119 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 119 of 266
l
Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den krets som mottagaren är ansluten till.
l
Kontakta försäljaren eller en erfaren radio
- eller TV-
tekniker som kan ge dig råd.
FCC-identifieringsinformation
Följande information finns på den eller de enheter som beskrivs i detta dokument. Detta är i enlighet med FCC
-
bestämmelserna:
l
Modellnummer: DCTR, DCNE, DCSM, DCCY
l
Företagsnamn:
Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, Texas 78682 USA
512-338-4400
Tillbaka till innehållssidan
Sample
This manual is suitable for devices