Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 110 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 110 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Strömförsörjning
Strömförsörjning
Byta ut nätaggregatet
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Koppla bort likströmskablarna från moderkortet och enheterna.
Notera hur likströmskablarna är dragna under flikarna i datorchassit när du tar bort dem från moderkortet och enheterna. Du måste dra dessa kablar
rätt när du koppla in dem igen för att förhindra att de kläms eller böjs för mycket.
3.
Skruva bort de fyra skruvarna som håller fast nätaggregatet vid datorns baksida.
4.
Tryck på frigöringsknappen längst ner på datorchassit.
5.
Skjut nätaggregatet ett par centimeter mot datorns framsida.
6.
Lyft ut nätaggregatet ur datorn.
7.
Skjut in det nya nätaggregatet på plats.
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
ANMÄRKNING:
För att förhindra skador på komponenterna i datorn bör du jorda dig på något sätt innan du rör vid elektroniken i datorn. Du jordar dig
enklast genom att vidröra en omålad metallyta på datorns chassi.
1
frigöringsknapp
2
nätaggregat
3
skruvar (4)
4
nätuttag
Sample
This manual is suitable for devices