Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 100 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 100 of 266
4.
Anslut ström
- och datakablarna till diskettenheten.
5.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
6.
Starta systeminställningsprogrammet
och aktivera den nya diskettenheten med alternativet
Diskette Drive
(diskettenhet).
7.
Kontrollera att datorn fungerar korrekt genom att köra
Dell Diagnostics
.
Cd/dvd-spelare
Ta bort en cd/dvd-spelare
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Koppla loss ström
-
och datakablarna från baksidan av enheten.
3.
Håll spärrhaken nedtryckt och dra ut cd
-/dvd-enheten ur datorn.
1
strömkabel
2
diskettenhetskabel
3
diskettenhetskontakt (DSKT)
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
VARNING!
Undvik elstötar genom att alltid koppla bort datorn från eluttaget innan du sätter tillbaka kåpan.
Sample
This manual is suitable for devices