Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 10 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 266
Boot Sequence (startordning)
Med den här funktionen kan du ändra enheternas startordning.
Möjliga inställningar
l
Onboard or USB Floppy Drive
(inbyggd diskettenhet eller USB-diskettenhet)
Datorn försöker starta från diskettenheten. Om det inte går att starta
från den diskett som sitter i diskettenheten, eller om det inte finns någon diskett i enheten, visas ett felmeddelande.
l
Onboard SATA Hard Drive
(inbyggd SATA-
hårddisk) —
Datorn försöker starta från den primära hårddisken. Om enheten saknar operativsystem visas
ett felmeddelande.
l
Onboard IDE Hard Drive
(inbyggd IDE-
hårddisk) —
Datorn försöker starta från den primära IDE
-
hårddisken, om det finns en sådan. Om enheten
saknar operativsystem visas ett felmeddelande.
l
Onboard or USB CD-ROM Drive
(cd-spelare, intern eller USB)
Datorn försöker starta från cd
-
spelaren. Om det inte finns någon cd
-skiva i spelaren,
eller om den saknar operativsystem, visas ett felmeddelande.
Ändra startordning en gång
Du kan använda den här funktionen om du t ex vill att datorn ska starta från cd
-
spelaren så att du kan köra Dell Diagnostics på cd
-skivan
Drivers and Utilities
,
men vill att datorn ska starta från hårddisken när diagnostiktestet är klart. Du kan även använda den här funktionen för att starta om datorn från en USB
-
enhet, t ex en diskettenhet, minneskort eller cd-spelare.
1.
Om du startar från en USB
-enhet, ansluter du den till en USB-port.
2.
Starta (eller starta om) datorn.
3.
Tryck på <F12> när
F2 = Setup, F12 = Boot Menu
visas längst upp till höger på skärmen.
Om du väntar för länge och operativsystemets logotyp visas, fortsätter du att vänta tills skrivbordet i Microsoft Windows visas.
Stäng sedan av datorn
och försök igen.
Boot Device Menu
(startenhetsmeny) visas med alla tillgängliga startenheter. Varje enhet har en siffra intill sig.
4.
Längst ned på menyn anger du numret på den enhet som du vill starta datorn med den här gången.
Om du till exempel startar från ett USB
-minne markerar du
USB Device
(USB-
enhet) och trycker på <Retur>.
Ändra startsekvens för senare tillfällen
1.
Starta systeminställningsprogrammet
.
2.
Använd piltangenterna för att markera alternativet
Boot Sequence
(startsekvens) och tryck på <Retur> för att visa popup
-menyn.
3.
Tryck på upp
- eller ner-
piltangenterna för att gå igenom listan med enheter.
4.
Aktivera eller inaktivera en enhet genom att trycka på mellanslag. (Aktiverade enheter markeras med ett bockmärke.)
5.
Du kan flytta den markerade enheten i listan genom att trycka på <Skift><uppil> eller <Skift><nedpil>.
Starta från en USB
-enhet
Minneskort
OBS!
Om du startar från en USB
-
diskettenhet, måste du först ange att diskettenheten är av USB
-typ i
systeminställningsprogrammet
.
OBS!
Om du vill starta från en USB
-
enhet måste enheten vara startbar. Kontrollera att den är startbar i dokumentationen för enheten.
OBS!
Anteckna den aktuella startsekvensen om du skulle vilja återställa den.
OBS!
Om du vill starta från en USB
-
enhet måste enheten vara startbar. Kontrollera att den är startbar i dokumentationen för enheten.
Sample
This manual is suitable for devices