Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 97 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 97 of 261
3.
Wybierz za
ś
lepk
ę
panelu wn
ę
ki nap
ędu, z której chcesz skorzystać
.
4.
Delikatnie naci
ś
nij wyst
ę
p zwalniaj
ą
cy za
ś
lepk
ę
, aby wyj
ąć
j
ą
z panelu nap
ędów.
5.
Ponownie zamocuj panel nap
ędów z przodu komputera.
Panel nap
ędów moż
na za
ł
o
ż
y
ć tylko w jeden sposób.
1
panel nap
ędów
2
zatrzask zwalniaj
ą
cy
3
za
ś
lepka panelu nap
ę
du
1
za
ś
lepka panelu nap
ę
du CD/DVD
2
za
ś
lepka panelu nap
ę
du dyskietek
3
uchwyt wkr
ętów
Sample
This manual is suitable for devices