Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 69 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
RTCRST
Zegar czasu rzeczywistego nie zosta
ł
wyzerowany
(domy
ś
lnie).
Zerowanie zegara czasu rzeczywistego (chwilowe
zwarcie).
ze zwork
ą
bez zworki
Sample
This manual is suitable for devices