Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 55 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 261
ż
ywotno
ść
akumulatora
Liczony w latach okres, przez który akumulator komputera przenoś
nego nadaje si
ę
do roz
ładowywania i powtórnego ł
adowania.
Powrót do spisu tre
ś
ci
Sample
This manual is suitable for devices