Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 41 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 261
St. Vincent i Grenadyny
Pomoc ogólna
numer bezp
ł
atny: 1-877-270-
4609
Szwajcaria
(Genewa)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
00
Numer kierunkowy kraju:
41
Numer kierunkowy miasta:
22
Witryna sieci Web:
support.euro.dell.com
E-mail: Tech_support_central_Europe@dell.com
E-mail dla francuskoj
ę
zycznych ma
ł
ych firm i korporacji:
support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/
Pomoc techniczna (ma
ł
e firmy)
0844 811 411
Pomoc techniczna (korporacje)
0844 822 844
Obs
ł
uga klienta (ma
ł
e firmy)
0848 802 202
Obs
ł
uga klienta (korporacje)
0848 821 721
Faks
022 799 01 90
Centrala
022 799 01 01
Szwecja (Upplands Vasby)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
00
Numer kierunkowy kraju:
46
Numer kierunkowy miasta:
8
Witryna sieci Web:
support.euro.dell.com
E-mail:
support.euro.dell.com/se/sv/emaildell/
Pomoc techniczna
08 590 05 199
Relacyjna obs
ł
uga klienta
08 590 05 642
Obs
ł
uga klienta dla ma
ł
ych firm
08 587 70 527
Obs
ługa Programu zakupów przez pracowników EPP (Employee Purchase
Program)
20 140 14 44
Pomoc techniczna faksem
08 590 05 594
Sprzeda
ż
08 590 05 185
Tajlandia
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
001
Numer kierunkowy kraju:
66
Witryna sieci Web:
support.ap.dell.com
Pomoc techniczna (OptiPlex, Latitude i Dell Precision)
numer bezp
łatny: 1800 0060 07
Pomoc techniczna (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect i PowerVault)
numer bezp
łatny: 1800 0600 09
Obs
ł
uga klienta (Penang, Malezja)
604 633 4949
Sprzeda
ż dla klientów instytucjonalnych
numer bezp
łatny: 1800 006 009
Sprzeda
ż
transakcyjna
numer bezp
łatny: 1800 006 006
Tajwan
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
002
Numer kierunkowy kraju:
886
Witryna sieci Web:
support.ap.dell.com
E-mail: ap_support@dell.com
Pomoc techniczna (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension oraz urz
ą
dzenia
elektroniczne i akcesoria)
numer bezp
ł
atny: 00801 86 1011
Pomoc techniczna (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect i PowerVault)
numer
bezp
łatny: 00801 60 1256
Sprzeda
ż
transakcyjna
numer bezp
łatny: 00801 65 1228
Sprzeda
ż dla klientów instytucjonalnych
numer bezp
łatny: 00801 651 227
Trynidad i Tobago
Pomoc ogólna
1-800-805-8035
Turks i Caicos
Pomoc ogólna
numer bezp
ł
atny: 1-866-540-
3355
Urugwaj
Pomoc ogólna
numer bezp
ł
atny: 000-413-598-
2521
USA (Austin, Texas)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
011
Numer kierunkowy kraju:
1
Automatyczna obs
ługa stanu zamówienia
numer bezp
ł
atny: 1-800-433-
9014
AutoTech (dla u
żytkowników komputerów przenoś
nych i stacjonarnych)
numer bezp
ł
atny: 1-800-247-
9362
Klienci indywidualni
(Dom i biuro domowe)
Pomoc techniczna
numer bezp
ł
atny: 1-800-624-
9896
Obs
ł
uga klienta
numer bezp
ł
atny: 1-800-624-
9897
Pomoc techniczna i obs
ługa klienta DellNet™
numer bezp
ł
atny: 1-877-DellNet
(1-877-335-5638)
Klienci programu zakupów przez pracowników EPP (Employee Purchase Program)
numer bezp
ł
atny: 1-800-695-
8133
Witryna sieci Web Us
ł
ugi finansowe:
www.dellfinancialservices.com
Us
ł
ugi finansowe (leasing/kredyty)
numer bezp
ł
atny: 1-877-577-
3355
Us
ł
ugi finansowe (Klienci preferowani firmy Dell [DPA])
numer bezp
ł
atny: 1-800-283-
2210
Firmy
Obs
ł
uga klienta i pomoc techniczna
numer bezp
ł
atny: 1-800-822-
8965
Klienci programu zakupów przez pracowników EPP (Employee Purchase Program)
numer bezp
ł
atny: 1-800-695-
8133
Pomoc techniczna
Drukarki i projektory
numer bezp
ł
atny: 1-877-459-
7298
Sample
This manual is suitable for devices