Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 40 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 261
Numer kierunkowy kraju:
49
Numer kierunkowy miasta:
6103
Obs
ł
uga klienta z segmentu globalnego
06103 766-9570
Obs
ł
uga klienta dla firm preferowanych
06103 766-9420
Obs
ł
uga klienta dla du
ż
ych firm
06103 766-9560
Obs
ługa klienta dla odbiorców publicznych
06103 766-9555
Centrala
06103 766-7000
Nikaragua
Pomoc ogólna
001-800-220-1006
Norwegia
(Lysaker)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
00
Numer kierunkowy kraju:
47
Witryna sieci Web:
support.euro.dell.com
E-mail:
support.euro.dell.com/no/no/emaildell/
Pomoc techniczna
671 16882
Relacyjna obs
ł
uga klienta
671 17575
Obs
ł
uga klienta dla ma
ł
ych firm
23162298
Centrala
671 16800
Centrala dla faksów
671 16865
Nowa Zelandia
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
00
Numer kierunkowy kraju:
64
E-mail (Nowa Zelandia): nz_tech_support@dell.com
E-mail (Australia): au_tech_support@dell.com
Pomoc techniczna (tylko komputery biurkowe i przeno
ś
ne)
numer bezp
łatny: 0800 446 255
Pomoc techniczna (serwery i stacje robocze)
numer bezp
łatny: 0800 443 563
Gospodarstwo domowe i ma
ł
e firmy
0800 446 255
Sektor rz
ą
dowy i przedsi
ę
biorstwa
0800 444 617
Sprzeda
ż
0800 441 567
Faks
0800 441 566
Panama
Pomoc ogólna
001-800-507-0962
Peru
Pomoc ogólna
0800-50-669
Polska (Warszawa)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
011
Numer kierunkowy kraju:
48
Numer kierunkowy miasta:
22
Witryna sieci Web:
support.euro.dell.com
E-mail: pl_support_tech@dell.com
Telefon obs
ł
ugi klienta
57 95 700
Obs
ł
uga klienta
57 95 999
Sprzeda
ż
57 95 999
Faks dzia
ł
u obs
ł
ugi klienta
57 95 806
Faks w recepcji
57 95 998
Centrala
57 95 999
Portoryko
Pomoc ogólna
1-800-805-7545
Portugalia
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
00
Numer kierunkowy kraju:
351
Witryna sieci Web:
support.euro.dell.com
E-mail:
support.euro.dell.com/pt/en/emaildell/
Pomoc techniczna
707200149
Obs
ł
uga klienta
800 300 413
Sprzeda
ż
800 300 410 (411, 412) lub
21 422 07 10
Faks
21 424 01 12
RPA (Johannesburg)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
09/091
Numer kierunkowy kraju:
27
Numer kierunkowy miasta:
11
Witryna sieci Web:
support.euro.dell.com
E-mail: dell_za_support@dell.com
Gor
ą
ca linia Gold Queue
011
709 7713
Pomoc techniczna
011 709 7710
Obs
ł
uga klienta
011 709 7707
Sprzeda
ż
011 709 7700
Faks
011 706 0495
Centrala
011 709 7700
Salwador
Pomoc ogólna
01-899-753-0777
Singapur (Singapur)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
005
Numer kierunkowy kraju:
65
Witryna sieci Web:
support.ap.dell.com
Pomoc techniczna (Dimension, Inspiron oraz urz
ą
dzenia elektroniczne i akcesoria)
numer bezp
łatny: 1800 394 7430
Pomoc techniczna (OptiPlex, Latitude i Dell Precision)
numer bezp
łatny: 1800 394 7488
Pomoc techniczna (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect i PowerVault)
numer bezp
łatny: 1800 394 7478
Obs
ł
uga klienta (Penang, Malezja)
604 633 4949
Sprzeda
ż
transakcyjna
numer bezp
ł
atny:
1 800 394 7412
Sprzeda
ż dla klientów instytucjonalnych
numer
bezp
łatny: 1 800 394 7419
St. Kitts i Nevis
Pomoc ogólna
numer bezp
ł
atny: 1-877-441-
4731
St. Lucia
Pomoc ogólna
1-800-882-1521
Sample
This manual is suitable for devices