Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 37 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 261
Numer kierunkowy kraju:
45
Centrala (relacyjna)
3287 1200
Centrala faksu (relacyjna)
3287 1201
Centrala (dla ma
ł
ych firm)
3287 5000
Centrala dla faksów (biura domowe/mał
e firmy)
3287 5001
Dominika
Pomoc ogólna
numer bezp
ł
atny: 1-866-278-
6821
Dominikana
Pomoc ogólna
1-800-148-0530
Ekwador
Pomoc ogólna
numer bezp
ł
atny: 999-119
Finlandia (Helsinki)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
990
Numer kierunkowy kraju:
358
Numer kierunkowy miasta:
9
Witryna sieci Web:
support.euro.dell.com
E-mail:
support.euro.dell.com/fi/fi/emaildell/
Pomoc techniczna
09 253 313 60
Obs
ł
uga klienta
09 253 313 38
Faks
09 253 313 99
Centrala
09 253 313 00
Francja (Pary
ż
) (Montpellier)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
00
Numer kierunkowy kraju:
33
Numery kierunkowe miast:
(1) (4)
Witryna sieci Web:
support.euro.dell.com
E-mail:
support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/
Klienci indywidualni i ma
ł
e firmy
Pomoc techniczna tylko dla komputerów Inspiron XPS
0825387129
Pomoc techniczna dla wszystkich pozosta
łych komputerów firmy Dell
0825 387 270
Obs
ł
uga klienta
0825 823 833
Centrala
0825 004 700
Centrala (po
łą
czenia telefoniczne spoza Francji)
04 99 75 40 00
Sprzeda
ż
0825 004 700
Faks
0825 004 701
Faksy (po
łą
czenia telefoniczne spoza Francji)
04 99 75 40 01
Du
ż
e firmy
Pomoc techniczna
0825 004 719
Obs
ł
uga klienta
0825 338 339
Centrala
01 55 94 71 00
Sprzeda
ż
01 55 94 71 00
Faks
01 55 94 71 01
Grecja
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
00
Numer kierunkowy kraju:
30
Witryna sieci Web:
support.euro.dell.com
E-mail:
support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/
Pomoc techniczna
00800-44 14 95 18
Pomoc techniczna
Gold Service
00800-44 14 00 83
Centrala
2108129810
Centrala
Gold Service
2108129811
Sprzeda
ż
2108129800
Faks
2108129812
Grenada
Pomoc ogólna
numer bezp
ł
atny: 1-866-540-
3355
Gujana
Pomoc ogólna
numer bezp
ł
atny: 1-877-270-
4609
Gwatemala
Pomoc ogólna
1-800-999-0136
Hiszpania (Madryt)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
00
Numer kierunkowy kraju:
34
Numer kierunkowy miasta:
91
Witryna sieci Web:
support.euro.dell.com
E-mail:
support.euro.dell.com/es/es/emaildell/
Klienci indywidualni i ma
ł
e firmy
Pomoc techniczna
902 100 130
Obs
ł
uga klienta
902 118 540
Sprzeda
ż
902 118 541
Centrala
902 118 541
Faks
902 118 539
Du
ż
e firmy
Pomoc techniczna
902 100 130
Obs
ł
uga klienta
902 115 236
Centrala
91 722 92 00
Faks
91 722 95 83
Witryna sieci Web:
support.euro.dell.com
Pomoc techniczna tylko dla komputerów Inspiron XPS
020 674 45 94
Pomoc techniczna dla wszystkich pozosta
łych komputerów firmy Dell
020 674 45 00
Sample
This manual is suitable for devices