Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 36 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 261
Boliwia
Pomoc ogólna
numer bezp
ł
atny: 800-10-0238
Brazylia
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
00
Numer kierunkowy kraju:
55
Numer kierunkowy miasta:
51
Witryna sieci Web:
www.dell.com/br
Obs
ł
uga klienta, pomoc techniczna
0800 90 3355
Pomoc techniczna faksem
51 481 5470
Obs
ł
uga klienta faksem
51 481 5480
Sprzeda
ż
0800 90 3390
Brunei
Numer kierunkowy kraju:
673
Pomoc techniczna (Penang, Malezja)
604 633 4966
Obs
ł
uga klienta (Penang, Malezja)
604 633 4949
Sprzeda
ż
transakcyjna (Penang, Malezja)
604 633 4955
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Pomoc ogólna
numer bezp
ł
atny: 1-866-278-
6820
Chile (Santiago)
Numer kierunkowy kraju:
56
Numer kierunkowy miasta:
2
Sprzeda
ż
, obs
ł
uga klienta i pomoc techniczna
numer bezp
ł
atny: 1230-020-4823
Chiny (Xiamen)
Numer kierunkowy kraju:
86
Numer kierunkowy miasta:
592
Strona WWW pomocy technicznej:
support.dell.com.cn
E-mail pomocy technicznej: cn_support@dell.com
Adres e-mail dzia
ł
u obs
ł
ugi klienta: customer_cn@dell.com
Pomoc techniczna faksem
592 818 1350
Pomoc techniczna (Dell™ Dimension™ i Inspiron)
numer bezp
łatny: 800 858 2969
Pomoc techniczna (OptiPlex™, Latitude™ i Dell Precision™)
numer bezp
łatny: 800 858 0950
Pomoc techniczna (serwery i pami
ęć
masowa)
numer bezp
łatny: 800 858 0960
Pomoc techniczna (projektory, cyfrowy asystent osobisty (PDA), prze
łą
czniki,
rutery itp).
numer bezp
łatny: 800 858 2920
Pomoc techniczna (drukarki)
numer bezp
łatny: 800 858 2311
Obs
ł
uga klienta
numer bezp
ł
atny: 800 858 2060
Obs
ł
uga klienta faksem
592 818 1308
Gospodarstwo domowe i ma
ł
e firmy
numer bezp
ł
atny: 800 858 2222
Dzia
ł
firm preferowanych (PAD)
numer bezp
łatny: 800 858 2557
Du
ż
e firmy GCP
numer bezp
ł
atny: 800 858 2055
Du
ż
e firmy, klienci kluczowi
numer bezp
ł
atny: 800 858 2628
Du
że firmy na pół
nocy
numer bezp
ł
atny: 800 858 2999
Du
że firmy na pół
nocy, sektor rz
ą
dowy i szkolnictwo
numer bezp
ł
atny: 800 858 2955
Du
ż
e firmy na wschodzie
numer bezp
ł
atny: 800 858 2020
Du
ż
e firmy na wschodzie, sektor rz
ą
dowy i szkolnictwo
numer bezp
ł
atny: 800 858 2669
Du
ż
e firmy
Queue Team
numer bezp
ł
atny: 800 858 2572
Du
ż
e firmy na po
ł
udniu
numer bezp
ł
atny: 800 858 2355
Du
ż
e firmy na zachodzie
numer bezp
ł
atny: 800 858 2811
Du
ż
e firmy
Cz
ęś
ci zamienne
numer bezp
ł
atny: 800 858 2621
Czechy (Praga)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
00
Numer kierunkowy kraju:
421
Witryna sieci Web:
support.euro.dell.com
E-mail: czech_dell@dell.com
Pomoc techniczna
02
5441 5727
Obs
ł
uga klienta
420
22537 2707
Faks
02
5441 8328
Pomoc techniczna za po
ś
rednictwem faksu
02
5441 8328
Centrala (Sprzeda
ż
)
02
5441 7585
Czechy (Praga)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
00
Numer kierunkowy kraju:
420
Witryna sieci Web:
support.euro.dell.com
E-mail: czech_dell@dell.com
Pomoc techniczna
22537 2727
Obs
ł
uga klienta
22537 2707
Faks
22537 2714
Pomoc techniczna za po
ś
rednictwem faksu
22537 2728
Centrala
22537 2711
Dania (Kopenhaga)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
00
Witryna sieci Web:
support.euro.dell.com
E-mail:
support.euro.dell.com/dk/da/emaildell/
Pomoc techniczna tylko dla komputerów Inspiron XPS
7010 0074
Pomoc techniczna dla wszystkich pozosta
łych komputerów firmy Dell
7023 0182
Obs
ł
uga klienta (relacyjna)
7023 0184
Obs
ł
uga klienta dla ma
ł
ych firm
3287 5505
Sample
This manual is suitable for devices