Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 31 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
UWAGA:
Kolor dysku CD róż
ni si
ę
w zale
ż
no
ści od zamówionego systemu
operacyjnego.
UWAGA:
No
ś
niki z
systemem operacyjnym
s
ą
opcjonalne i mog
ą
nie by
ć
wysy
ł
ane ze wszystkimi komputerami.
Sample
This manual is suitable for devices