Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 255 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 255 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Gwarancja
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Firma Dell Inc. (
Dell
) produkuje sprz
ę
t komputerowy z cz
ęści i elementów, które są
nowe lub odpowiadaj
ą
nowym zgodnie z praktykami powszechnie
stosowanymi w bran
ż
y. Informacje na temat gwarancji firmy Dell dla twojego komputera znajduj
ą
si
ę
w
Przewodniku z informacjami o produkcie
lub w
oddzielnym papierowym dokumencie dostarczonym wraz z komputerem.
Powrót do spisu tre
ś
ci
Sample
This manual is suitable for devices