Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 253 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 253 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
pomara
ń
czowo oznacza,
ż
e zasilacz jest pod
łą
czony
do gniazda zasilania, ale nie do komputera.
Lampka dost
ę
pu do nap
ę
du dysku twardego
zielona
Lampka integralno
ś
ci
łą
cza (na zintegrowanej karcie
sieciowej)
zielona lampka przy trybie 10 Mb; pomara
ń
czowa
lampka przy trybie 100 Mb;
żół
ta lampka przy trybie
1000 Mb (1 Gb)
Lampka aktywno
ś
ci (na zintegrowanej karcie
sieciowej)
lampka migaj
ą
ca na
żół
to
Ś
wiat
ł
a diagnostyczne
Cztery kontrolki na panelu tylnym. Patrz sekcja
Lampki diagnostyczne
.
Lampka zasilania w trybie gotowo
ś
ci
AUX_PWR na p
ł
ycie systemowej
Zasilanie
Zasilacz pr
ą
du sta
ł
ego
Moc
zewn
ę
trzny zasilacz 220 W
Rozpraszanie ciep
ł
a
751 BTU/godz.
UWAGA:
Rozpraszanie ciep
ł
a zosta
ł
o obliczone na
podstawie nominalnej warto
ś
ci mocy zasilacza.
Napi
ę
cie
automatyczne wykrywanie
źródeł
zasilania
90 do
135 V przy 50/60 Hz; 180 do 265 V przy 50/60 Hz
Bateria zapasowa
bateria litowa 3-V CR2032
Wymiary i masa
Bez os
ł
ony kabla:
Wysoko
ść
26,4 cm (10,375 cala)
Szeroko
ść
8,9 cm (3,5 cala)
G
łę
boko
ść
25,3 cm (9,95 cala)
Masa
4,5 kg (10 funtów)
Dla standardowej os
ł
ony kabla:
Wysoko
ść
26,4 cm (10,375 cala)
Szeroko
ść
8,9 cm (3,5 cala)
G
łę
boko
ść
33 cm (13 cali)
Masa
4,9 kg (10,8 funta)
Dla rozszerzonej os
ł
ony kabla:
12,34 kg (27,2 funta)
Wysoko
ść
26,4 cm (10,375 cala)
Szeroko
ść
8,9 cm (3,5 cala)
G
łę
boko
ść
36,1 cm (14,2 cala)
Ś
rodowisko pracy
Temperatura:
Podczas pracy
10° do 30°C (50° do 86°F)
Podczas przechowywania
–40 do 65°C (–40 do 149°F)
Wilgotno
ść
wzgl
ę
dna
20% do 80% (bez kondensacji)
Drgania maksymalne:
Podczas pracy
0,25 G z cz
ę
stotliwo
ś
ci
ą
3 do 200 Hz przy 0,5
oktawy/min
Podczas przechowywania
0,5 G przy zmianie od 3 do 200 Hz z pr
ę
dko
ś
ci
ą
1
oktawy/min
Wstrz
ą
sy maksymalne:
Podczas pracy
impuls o kszta
ł
cie dolnej po
ł
owy sinusoidy ze zmian
ą
pr
ę
dko
ści równą
50,8 cm/s (20 cali/s)
Podczas przechowywania
uderzenie z przyspieszeniem 27 G zaokr
ą
glon
ą
fal
ą
kwadratow
ą
przy zmianie pr
ę
dko
ś
ci 508 cm/s
Wysoko
ść
n.p.m.:
Podczas pracy
15,2 do 3048 m (
–50 do 10 000 stóp)
Podczas przechowywania
–15,2 do 10 668 m (–50 do 35 000 stóp)
Sample
This manual is suitable for devices