Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 25 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 261
2.
Mi
ę
kk
ą
, niestrz
ę
pi
ą
c
ą
si
ę
szmatk
ą
delikatnie oczy
ść
spodni
ą
cz
ęść dysku (na której nie ma etykiety), wykonują
c ruchy w linii prostej od
ś
rodka dysku ku
jego kraw
ę
dzi.
Trudny do usuni
ę
cia brud mo
ż
na czy
ś
ci
ć
wod
ą
lub rozcie
ń
czonym roztworem wody i delikatnego myd
ł
a. W sprzeda
ż
y s
ą również
dost
ę
pne specjalne
produkty do czyszczenia p
łyt, które do pewnego stopnia chronią przed kurzem, odciskami palców i zadrapaniami. Za pomocą produktów do czyszczenia
dysków CD moż
na bez obaw czy
ś
ci
ć
tak
ż
e dyski DVD.
Powrót do spisu tre
ś
ci
Sample
This manual is suitable for devices