Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 236 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 236 of 261
Elementy p
ł
yty systemowej
Ustawienia zworek
Lokalizacje zworek zosta
ł
y przedstawione poni
ż
ej.
1
zespół
radiatora
4
nap
ę
d dysku twardego
2
g
ł
o
ś
nik (opcjonalny)
5
gniazdo kabla zabezpieczaj
ą
cego
3
modu
ł
y pami
ę
ci (2)
6
przycisk czujnika naruszenia obudowy
1
z
łą
cze wentylatora (FAN_FRONT)
8
bateria
2
z
łą
cze g
ł
o
ś
nika wewn
ę
trznego (INT_SPKR)
9
zworka kasowania pami
ę
ci CMOS (RTCRST)
3
g
ł
o
ś
nik na p
ł
ycie systemowej (BEEP)
10
zworka has
ł
a (PSWD)
4
z
łą
cze kana
ł
u B pami
ę
ci (DIMM_2)
11
z
łą
cze zasilania dysku twardego (SATA_PWR)
5
z
łą
cze kana
ł
u A pami
ę
ci (DIMM_1)
12
z
łą
cze wentylatora (FAN_REAR)
6
z
łą
cze kabla danych interfejsu SATA (SATA0)
13
z
łą
cze prze
łą
cznika naruszenia obudowy (INTRUDER)
7
wska
ź
nik trybu gotowo
ś
ci (AUX_LED)
14
zespół
radiatora mikroprocesora
Komputer w obudowie typu USFF (Ultra Small
Form Factor)
Sample
This manual is suitable for devices