Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 178 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 178 of 261
4.
Pod
łą
cz do nap
ę
du kable zasilaj
ą
cy i dysku twardego.
5.
Sprawd
ź
wszystkie z
łą
cza, aby upewni
ć
si
ę
, czy s
ą
odpowiednio pod
łą
czone i mocno osadzone.
6.
Delikatnie w
łóż
nap
ę
d a
ż
zostanie zatrza
ś
ni
ę
ty na miejscu.
7.
Sprawd
ź
wszystkie z
łą
cza, aby upewni
ć
si
ę
, czy s
ą
odpowiednio pod
łą
czone i mocno osadzone.
8.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
1
nap
ę
d
2
zatrzaski zwalniaj
ą
ce (2)
3
uchwyt dysku twardego
1
kabel zasilaj
ą
cy
2
kabel danych interfejsu SATA
1
zatrzaski zwalniaj
ą
ce (2)
2
nap
ę
d dysku twardego
Sample
This manual is suitable for devices