Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 159 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 159 of 261
Z
łą
cze zasilania pr
ą
du sta
ł
ego P2
Z
łą
cze zasilania pr
ą
du sta
ł
ego P3
Z
łą
cze zasilania pr
ą
du sta
ł
ego P4
19
MASA
Czarny
20
Niepod
łą
czone
N/C
21
VCC (+5 V)
Czerwony
22
VCC (+5V)
Czerwony
23
VCC (+5V)
Czerwony
24
MASA
Czarny
* U
ż
yj przewodu 22-AWG zamiast 18-AWG.
Numer pinu
Nazwa sygna
ł
u
Przewód 18
-AWG
1
COM
Czarny
2
COM
Czarny
3
+12 V - pr
ą
d sta
ł
y
Żół
ty
4
+12 V - pr
ą
d sta
ł
y
Żół
ty
Numer pinu
Nazwa sygna
ł
u
Przewód 18
-AWG
1
+12 V pr
ą
du sta
ł
ego
Żół
ty
2
COM
Czarny
3
COM
Czarny
4
+5 V - pr
ą
d sta
ł
y
Czerwony
Numer pinu
Nazwa sygna
ł
u
Przewód 22
-AWG
1
+5 V CD
Czerwony
2
COM
Czarny
3
COM
Czarny
4
+12 V - pr
ą
d sta
ł
y
Żół
ty
Sample
This manual is suitable for devices