Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 143 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 143 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Nap
ę
dy
Nap
ę
dy
Ten komputer obs
ł
uguje:
l
Jeden nap
ę
d szeregowy ATA
l
Jeden opcjonalny dysk twardy ATA
l
Jeden opcjonalny nap
ę
d dyskietek
l
Jeden opcjonalny nap
ę
d CD lub DVD
Ogólne zalecenia dotyczą
ce instalowania
CPod
ł
acz nap
ę
dy CD/DVD do z
łą
cza oznaczonego
IDE
na p
ł
ycie systemowej. Dyski twarde Serial ATA powinny by
ć
pod
łą
czane do z
łą
czy oznaczonych
etykiet
ą „
SATA0
lub
SATA2
na
p
ł
ycie systemowej
.
Pod
łą
czanie kabli nap
ędów
Podczas instalowania nap
ę
du do jego tylnej cz
ęś
ci oraz do p
ł
yty systemowej s
ą
pod
łą
czane dwa kable
kabel zasilania pr
ą
du sta
ł
ego i kabel danych.
Z
łą
cza interfejsu nap
ę
du
1
nap
ę
d CD/DVD
2
nap
ę
d dyskietek
3
nap
ę
d dysku twardego
Z
łą
cze nap
ę
du IDE
Z
łą
cze Serial ATA
1
kolorowy pasek na kablu IDE
2
z
łą
cze kabla interfejsu
3
z
łą
cze interfejsu
Sample
This manual is suitable for devices