Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 128 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 128 of 261
Elementy p
ł
yty systemowej
1
wn
ę
ka nap
ędów (CD/DVD, dyskietka i dysk twardy)
5
gniazda kart
2
zasilacz
6
zespół
radiatora
3
przycisk czujnika naruszenia obudowy
7
przedni panel we/wy
4
p
ł
yta systemowa
1
z
łą
cze wentylatora (FAN)
12
zworka has
ł
a (PSWD)
2
z
łą
cze procesora (CPU)
13
gniazdo akumulatora (BATT)
3
z
łą
cze zasilania (12VPOWER)
14
z
łą
cze PCI Express x16 (SLOT1)
4
z
łą
cza modu
łów pamię
ci (DIMM_1, DIMM_2, DIMM_3, DIMM_4)
15
z
łą
cze PCI (SLOT3)
5
z
łą
cza nap
ę
du SATA (SATA0, SATA2)
16
z
łą
cze rozszerzenia PCI (SLOT2)
6
z
łą
cze na przednim panelu (FNT_PANEL)
17
z
łą
cze szeregowe (SER2)
7
z
łą
cze audio kabla analogowego nap
ę
du CD dla opcjonalnego kabla analogowego audio (CD_IN)
18
z
łą
cze nap
ę
du dyskietek (DSKT)
8
z
łą
cze zasilania (POWER)
19
wska
ź
nik trybu gotowo
ś
ci (AUX_PWR)
9
z
łą
cze nap
ę
du CD/DVD (IDE)
20
g
ł
o
ś
nik na p
ł
ycie systemowej (BEEP)
10
zworka resetowania zegara rzeczywistego (RTCRST)
21
g
ł
o
ś
nik wewn
ę
trzny (INT_SPKR)
11
z
łą
cze prze
łą
cznika naruszenia obudowy (INTRUDER)
Sample
This manual is suitable for devices