Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 114 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 114 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Wstrz
ą
sy maksymalne:
Podczas pracy
impuls o kszta
ł
cie dolnej po
ł
owy sinusoidy ze zmian
ą
pr
ę
dko
ści równą
50,8 cm/s (20 cali/s)
Podczas przechowywania
uderzenie z przyspieszeniem 27 G zaokr
ą
glon
ą
fal
ą
kwadratow
ą
przy zmianie pr
ę
dko
ś
ci 508 cm/s
Wysoko
ść
n.p.m.:
Podczas pracy
15,2 do 3048 m (
–50 do 10 000 stóp)
Podczas przechowywania
–15,2 do 10 668 m (–50 do 35 000 stóp)
Sample
This manual is suitable for devices