Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 112 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 112 of 261
Kontrolery
Nap
ę
dy
cztery kontrolery SATA, ka
ż
dy obs
ł
uguj
ą
cy jedno
urz
ądzenie, oraz jeden równoległ
y Ultra ATA/100 IDE
obs
ł
uguj
ą
cy dwa urz
ą
dzenia na kana
ł
z jednym
kana
ł
em
Szyna rozszerzenia
Typ magistrali
PCI 2.3
SATA 1.0a i 2.0
USB 2.0
PCI Express 1.0a
Szybko
ść
magistrali
PCI: 33 MHzSATA:
1,5 Gb/s i 3,0 Gb/s
USB: 480 Mb/s
PCI Express x1: 5 Gb/s
PCI Express x16: 80 Gb/s
Karty:
obs
ł
uga kart pe
ł
nej wysoko
ś
ci
PCI:
z
łą
cza
dwa
rozmiar z
łą
cza
120-stykowe
szeroko
ść
danych z
łą
cza
(maksymalnie)
32 bity
PCI Express:
z
łą
cza
jedno x1 i jedno x16
Zasilanie
10 W (x1) i 75 W (x16) maksymalnie
rozmiar z
łą
cza
36 styków (x1) i 120 styków (x16)
szeroko
ść
danych z
łą
cza (maksymalna)
jeden tor PCI Express (x1) i opcjonalnie 16 torów PCI
Express (x16)
Nap
ę
dy
Dost
ę
pne z zewn
ą
trz
jeden nap
ę
d 3,5 cala
dwie wn
ę
ki nap
ędów 5,25 cala
Dost
ę
pne od wewn
ą
trz
dwie wn
ęki dla dysków twardych o wysokoś
ci 1 cala
Z
łą
cza
Z
łą
cza zewn
ę
trzne:
Szeregowe
z
łą
cze 9-stykowe; zgodne z 16550C
Równoległ
e
z
łą
cze 25-stykowe (dwukierunkowe)
Wideo
15-stykowe z
łą
cze VGA
Karta sieciowa
z
łą
cze RJ45
Opcjonalne z
łą
cze PS/2 z drugorz
ę
dnym
adapterem portu szeregowego
z
łą
cze 6-stykowe mini-DIN
USB
z
łą
cza zgodne z USB 2.0 (dwa na przednim panelu i
sze
ść
na tylnym panelu)
AUDIO
trzy z
łą
cza line-in, line-out i mikrofonu; dwa z
łą
cza na
przednim panelu dla s
ł
uchawek i mikrofonu
Z
łą
cza p
ł
yty systemowej:
Podstawowy nap
ę
d IDE
z
łą
cze 40-stykowe
Dysk Serial ATA
cztery z
łą
cza 7-stykowe
Nap
ę
d dyskietek
z
łą
cze 34-stykowe
Szeregowe
z
łą
cze 12-stykowe dla opcjonalnej drugiej karty portu
szeregowego
Wentylator
z
łą
cze 5-stykowe
PCI 2.2
z
łą
cze 120-stykowe
Interfejs d
ź
wi
ę
ku nap
ę
du CD
z
łą
cze 4-stykowe
Panel przedni
z
łą
cze 40-stykowe
Kombinacje klawiszy
<Ctrl><Alt><Del>
W systemie Microsoft
®
Windows
®
XP wy
ś
wietla
Sample
This manual is suitable for devices