Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 109 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 109 of 261
Z
łą
cze zasilania pr
ą
du sta
ł
ego P2
Z
łą
cza zasilania pr
ą
du sta
ł
ego P3 i P5
Z
łą
cze zasilania pr
ą
du sta
ł
ego P4
15
MASA
Czarny
16
PWR_PS_ON
Zielony
17
MASA
Czarny
18
MASA
Czarny
19
MASA
Czarny
20
Niepod
łą
czone
N/C
21
VCC (+5 V)
Czerwony
22
VCC (+5 V)
Czerwony
23
VCC (+5 V)
Czerwony
24
MASA
Czarny
* U
ż
yj przewodu 22-AWG zamiast 18-AWG.
Numer pinu
Nazwa sygna
ł
u
Przewód 18
-AWG
1
COM
Czarny
2
COM
Czarny
3
+12 V - pr
ą
d sta
ł
y
Żół
ty
4
+12 V - pr
ą
d sta
ł
y
Żół
ty
Numer pinu
Nazwa sygna
ł
u
Przewód 18
-AWG
1
+3,3 V - pr
ą
d sta
ł
y
Pomara
ń
czowy
2
COM
Czarny
3
+5 V - pr
ą
d sta
ł
y
Czerwony
4
COM
Czarny
5
+12 V - pr
ą
d sta
ł
y
Żół
ty
Numer pinu
Nazwa sygna
ł
u
Przewód 18
-AWG
1
N/C
Sample
This manual is suitable for devices