Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 108 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 108 of 261
8.
Przykr
ęć ś
ruby mocuj
ą
ce zasilacz do tylnej cz
ęś
ci ramy komputera.
9.
Pod
łą
cz z powrotem kable zasilania pr
ą
dem sta
ł
ym do zasilacza.
10.
Pod
łą
cz kabel zasilania pr
ą
dem zmiennym do z
łą
cza zasilania pr
ą
dem zmiennym.
11.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
Z
łą
cza zasilania (pr
ą
d sta
ł
y)
Z
łą
cze zasilania pr
ą
du sta
ł
ego P1
Numer pinu
Nazwa sygna
ł
u
Przewód 18
-AWG
1
+3,3 V - pr
ą
d sta
ł
y
Pomara
ń
czowy
2
+3,3 V - pr
ą
d sta
ł
y
Pomara
ń
czowy
3
MASA
Czarny
4
VCC (+5 V)
Czerwony
5
MASA
Czarny
6
VCC (+5 V)
Czerwony
7
MASA
Czarny
8
PS_PWRGOOD
Szary
9
P5AUX
Purpurowy
10
V_12P0_DIG
Żół
ty
11
V_12P0_DIG
Żół
ty
12
+3,3 V
Pomara
ń
czowy
13
+3,3 V
Pomara
ń
czowy
14
-12 V*
Niebieski
Sample
This manual is suitable for devices