Dell OptiPlex 170L user manual download

For Devices:Dell OptiPlex 170L
Languages:Swedish
Pages:143
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 143
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ 170L
Kommentarer av typen Obs!, Viktigt! och Varning!
Förkortningar och akronymer
En fullständig lista över förkortningar och akronymer finns i
ordlistan
.
Om du har köpt en Dell™ n Series
-
dator gäller inte den information i detta dokument som rör operativsystemet Microsoft®
Windows
®
.
Dokumentation för datorn
Söka efter information om datorn
Specifikationer
Rengöra datorn
Avancerade funktioner
LegacySelect Technology Control
Hantering
Säkerhet
Lösenordsskydd
Systeminställningar
Starta från en USB
-
enhet
Strömbrytare
Energisparfunktioner
Hyper
-
Threading
Liten bordsdator
Om datorn
Framifrån
Bakifrån
Inuti datorn
Komponenter på systemkortet
Sätta fast och ta bort datorstativet
Lägga till och ta bort delar
Innan du börjar
Öppna datorkåpan
Batteri
Kort
Intern högtalare
Enheter
I/O
-
panel
Minne
Nätaggregat
Processor
Systemkort
Sätta tillbaka datorkåpan
Minitornsdator
Om datorn
Framifrån
Bakifrån
Inuti datorn
Komponenter på systemkortet
Lägga till och ta bort delar
Innan du börjar
Ta bort datorkåpan
Batteri
Kort
Intern högtalare
Kontrollpanelen
Enheter
I/O
-
panel
Minne
Nätaggregat
Processor
Systemkort
Sätta tillbaka datorkåpan
Dator- och programvaruproblem
Avancerad felsökning
Lösa problem
Få hjälp
Ytterligare information
Funktioner i Microsoft
®
Windows
®
XP
Ordlista
Garanti
Obs!
Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av datorn.
Viktigt!
Under Viktigt! hittar du information om potentiell skada på maskinvaran eller dataförlust, samt hur du undviker detta.
Varning!
Visar på en potentiell risk för egendomsskador, personskador eller dödsfall.
Sample