Dell Dimension E520 user manual download

For Devices:Dell Dimension E520
Languages:Swedish
Pages:160
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 160
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
Dell™ Dimension™ E520
Användarhandbok
Modell DCSM
FlexBay för extra
diskettenhet eller
mediekortläsare
aktivitetsindikator för
hårddisk
mikrofonanslutning
hörlurskontakt
aktivitetsindikator
för CD eller DVD
utmatningsknapp
för CD eller DVD
diagnostikindikatorer
USB 2.0-kontakter (2)
frigöringsspärr
för kåpa
serienummer
strömknapp/
strömaktivitetsindikator
strömkontakt
USB 2.0-kontakter (6)
extra VGA-bildskärmskontakt
(inbyggd)
nätverksadapter
ljudkontakter (inbyggda) (6)
kortplatser för PCI Express x16
(1), PCI (2), PCI Express x1 (1)
PCI Express grafikkort
Sample