Dell Dimension E520 user manual download (Page 99 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 99 of 164
Ta ut og installere deler
99
mediekortleser
Opplysninger om hvordan du bruker mediekortleseren finner du i "Bruke en mediekortleser (tilleggsutstyr)"
på side 20.
Ta ut en mediekortleser
ADVARSEL!
Før du starter noen av fremgangsmåtene i denne delen, følger du sikkerhetsopplysningene i
Veiledning for produktinformasjon
.
VARSEL:
Hvis du vil unngå skade på komponenter inne i maskinen, bør du lade ut din egen statiske elektrisitet før
du berører noen av de elektroniske komponentene i maskinen. Det kan du gjøre ved å berøre en umalt metalloverflate
på maskinkabinettet.
1
Følg veiledningen i "Før du begynner" på side 61.
2
Ta av stasjonspanelet (se "Ta av stasjonspanelet" på side 85).
1
mediekortleser
2
kabel
2
*1
*
Finne ikke på alle datamaskiner.
Sample
This manual is suitable for devices