Dell Dimension E520 user manual download (Page 98 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 98 of 164
98
Ta ut og installere deler
6
Hvis du skal installere en ny diskettstasjon i stedet for å bytte en stasjon, fjerner du det aktuelle
stasjonspanelinnstikket (se "Fjerne stasjonspanelinnstikket" på side 86).
7
Kontroller alle tilkoblinger og legg kabler og ledninger slik at de ikke hindrer luftstrømmen for viften
og luftespaltene.
8
Sett på stasjonspanelet (se "Skifte stasjonspanelet" på side 87).
9
Sett på plass maskindekselet (se "Sette på plass maskindekselet" på side 108).
VARSEL:
Hvis du skal koble til en nettverkskabel, kobler du først kabelen til nettverksenheten og deretter til
datamaskinen.
10
Koble maskinen og andre enheter til strømnettet, og slå dem på.
Se dokumentasjonen som fulgte med harddisken hvis du vil ha instruksjoner for installering av
programvare som kreves for å bruke harddisken.
11
Start systemoppsett (se "System Setup-programmet" på side 115) og legg inn riktig alternativ
for
Diskette Drive
(diskettstasjon).
12
Kontroller at datamaskinen virker riktig ved å kjøre Dell Diagnostics (se "Dell Diagnostics" på side 52).
1
strømledning
2
datakabel
1
2
Sample
This manual is suitable for devices