Dell Dimension E520 user manual download (Page 97 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 97 of 164
Ta ut og installere deler
97
1
Følg veiledningen i "Før du begynner" på side 61.
2
Ta av stasjonspanelet (se "Ta av stasjonspanelet" på side 85).
3
Skyv forsiktig disken på plass til du kjenner et klikk eller føler at stasjonen er sikkert installert.
OBS!
Hvis du installerer en ny stasjon i stedet for å bytte en stasjon, fjerner du stasjonspanelinnsettet der du vil
installere stasjonen, setter inn kraveskruene på baksiden av stasjonspanelinnsettet i stasjonen og skyver stasjonen
tilbake på plass.
4
Koble strømledningen og datakabelen til diskettstasjonen.
5
Koble den andre enden av datakabelen til kontakten merket "DSKT2" på hovedkortet (se "Komponenter
på hovedkortet" på side 70), og før kabelen gjennom klipsen på dekselet.
1
disk
2
skruer (4)
1
2
Sample
This manual is suitable for devices