Dell Dimension E520 user manual download (Page 96 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 96 of 164
96
Ta ut og installere deler
Installere en diskettstasjon
OBS!
Hvis en byttet eller ny diskettstasjon ikke har kraveskruer, må du se etter skruer plassert i stasjonspanelinnsettet
eller eventuelt gjenbruke skruer som er festet til stasjonen du bytter.
1
stasjonsutløser
2
glideplate
3
diskettstasjon
3
2
1
Sample
This manual is suitable for devices