Dell Dimension E520 user manual download (Page 95 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 95 of 164
Ta ut og installere deler
95
Diskettstasjon
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene i
Veiledning
for produktinformasjon
.
ADVARSEL!
Hvis du vil unngå elektriske støt, må du alltid koble maskinen fra stikkontakten før du åpner
dekselet.
OBS!
Hvis du skal legge til en diskettstasjon, les opplysningene under "Installere en diskettstasjon" på side 96.
Ta ut en diskettstasjon
1
Følg veiledningen i "Før du begynner" på side 61.
2
Ta av stasjonspanelet (se "Ta av stasjonspanelet" på side 85).
3
Koble fra strømledningen og datakabelen bak på diskettstasjonen.
OBS!
Hvis du har installert et PCI Express x16-kort, kan dette kortet dekke til diskettstasjonskontaktene. Ta ut dette
kortet før du kobler til diskettstasjonskablene.
4
Skyv stasjonsutløseren mot bunnen av datamaskinen, og skyv diskettstasjonen ut gjennom datamaskinens
frontpanel uten å slippe utløseren.
1
strømledning
2
datakabel
1
2
Sample
This manual is suitable for devices