Dell Dimension E520 user manual download (Page 94 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 94 of 164
94
Ta ut og installere deler
VARSEL:
Hvis du vil unngå skade på disken, bør du ikke sette den fra deg på en hard overflate. Sett i stedet fra deg
harddisken på et dempende underlag, for eksempel en skumgummipute.
1
Les dokumentasjonen for disken for å kontrollere at den passer til maskinen din.
2
Følg veiledningen i "Før du begynner" på side 61.
3
Trykk inn de blå utløsertappene på hver side av harddiskbraketten, og skyv harddisken opp og ut
av datamaskinen.
4
Fest braketten på harddisken.
5
Skyv forsiktig den nye stasjonen (den andre harddisken) på plass til du kjenner et klikk eller føler
at stasjonen er sikkert installert.
6
Koble strøm- og datakablene til disken.
7
Kontroller at datakabelen er sikkert koblet til hovedkortet (se "Komponenter på hovedkortet" på side 70).
8
Kontroller at alle kontakter til kabler og ledninger er festet på riktig måte.
9
Sett på plass maskindekselet (se "Sette på plass maskindekselet" på side 108).
VARSEL:
Hvis du skal koble til en nettverkskabel, kobler du først kabelen til nettverkskontakten eller enheten
og deretter til datamaskinen.
10
Koble maskinen og andre enheter til strømnettet, og slå dem på.
Se dokumentasjonen som fulgte med harddisken hvis du vil ha instruksjoner for installering av programvare
som kreves for å bruke harddisken.
1
utløsertapper (2)
2
andre harddisk i nedre
stasjonsplass
3
harddiskplass
4
primær harddisk i øvre
stasjonsplass
1
2
3
4
Sample
This manual is suitable for devices