Dell Dimension E520 user manual download (Page 93 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 93 of 164
Ta ut og installere deler
93
5
Kontroller at alle kontakter til kabler og ledninger er festet på riktig måte.
6
Sett på plass maskindekselet (se "Sette på plass maskindekselet" på side 108).
VARSEL:
Hvis du skal koble til en nettverkskabel, kobler du først kabelen til nettverkskontakten eller enheten
og deretter til datamaskinen.
7
Koble maskinen og andre enheter til strømnettet, og slå dem på.
Se dokumentasjonen som fulgte med harddisken hvis du vil ha instruksjoner for installering
av programvare som kreves for å bruke harddisken.
Sette inn en ekstra harddisk
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene i
Veiledning
for produktinformasjon
.
ADVARSEL!
Hvis du vil unngå elektriske støt, må du alltid koble maskinen fra stikkontakten før du åpner
dekselet.
1
serielle ATA-datakabel
2
strømledning
1
2
Sample
This manual is suitable for devices