Dell Dimension E520 user manual download (Page 92 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 92 of 164
92
Ta ut og installere deler
Installere en harddisk
1
Pakk ut den nye harddisken og gjør den klar for installering.
2
Les dokumentasjonen for disken for å kontrollere at den passer til maskinen din.
OBS!
Hvis den nye harddisken ikke har harddiskbrakett montert, løsner du braketten fra den gamle harddisken
ved å nappe den løs fra stasjonen. Fest braketten på den nye harddisken.
3
Skyv forsiktig disken på plass til du kjenner et klikk eller føler at stasjonen er sikkert installert.
4
Koble strøm- og datakablene til disken.
1
disk
2
harddiskbrakett
1
2
Sample
This manual is suitable for devices