Dell Dimension E520 user manual download

For Devices:Dell Dimension E520
Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 91 of 164
Ta ut og installere deler
91
3
Trykk inn de blå tappene på hver side av stasjonen, og skyv den opp og ut av datamaskinen.
1
serielle ATA-datakabel
2
strømledning
1
tapper (2)
2
harddisker
1
2
1
2
Sample