Dell Dimension E520 user manual download (Page 90 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 90 of 164
90
Ta ut og installere deler
Koble til og fra ledninger og kabler for disker og stasjoner
Ved til- og frakobling av en seriell ATA-datakabel kobler du fra kabelen ved å trekke i tappen.
De serielle ATA-grensesnittkontaktene er laget slik at de ikke kan settes inn på feil måte. De har ofte
et spor eller en manglende pinne som passer til en tapp eller et utfylt hull på den andre kontakten.
Harddisk
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene i
Veiledning
for produktinformasjon
.
ADVARSEL!
Hvis du vil unngå elektriske støt, må du alltid koble maskinen fra stikkontakten før du åpner
dekselet.
VARSEL:
Hvis du vil unngå skade på disken, bør du ikke sette den fra deg på en hard overflate. Sett i stedet fra
deg harddisken på et dempende underlag, for eksempel en skumgummipute.
VARSEL:
Hvis du skal skifte ut en harddisk som inneholder data du vil beholde, må du sikkerhetskopiere filene
før du starter denne fremgangsmåten.
Les dokumentasjonen for disken for å kontrollere at den passer til maskinen din.
Ta ut en harddisk
1
Følg veiledningen i "Før du begynner" på side 61.
2
Koble strømledning og datakabler fra disken.
VARSEL:
Trekk i tappen for å fjerne datakabelen fra harddisken eller fra hovedkortet.
Sample
This manual is suitable for devices