Dell Dimension E520 user manual download

For Devices:Dell Dimension E520
Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 89 of 164
Ta ut og installere deler
89
Koble til stasjonsledninger
Når du installerer en disk eller stasjon, må du koble til to kabler/ledninger bak på disken/stasjonen
og på hovedkortet, én likestrømledning og én dataledning.
Grensesnittkontakter
De fleste grensesnittkontakter er laget slik at de ikke kan settes inn på feil måte. De har ofte et spor eller
en manglende pinne som passer til en tapp eller et utfylt hull på den andre kontakten. Disse kontaktene
sørger for at pinne-1-ledningen i kabelen kobles til pinne 1--enden av kontakten. Pinne-1-enden av
kontakten på et kort er vanligvis merket med "1" på selve kortet.
1
strømledning
2
strømkontakt
1
grensesnittkabel
2
grensesnittkontakt
1
2
Strømkontakt
Seriell ATA-kontakt
1
2
Sample