Dell Dimension E520 user manual download (Page 88 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 164
88
Ta ut og installere deler
Drives (Stasjoner)
Maskinen støtter en kombinasjon av disse enhetene:
Inntil to serielle ATA-harddisker
Kan inneholde en valgfri diskettstasjon eller mediekortleser.
Inntil to CD- eller DVD-stasjoner
Serielle ATA CD- eller DVD-stasjoner til kontaktene merket "SATA3" eller "SATA3" på hovedkortet.
Serielle ATA-harddisker skal kobles til kontaktene merket "SATA0" eller "SATA2" på hovedkortet.
1
CD/DVD-stasjon
2
FlexBay for valgfri
diskettstasjon eller
mediekortleser
3
harddisker
1
2
3
Sample
This manual is suitable for devices