Dell Dimension E520 user manual download (Page 87 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 164
Ta ut og installere deler
87
1
Skyv tappen på venstre side av stasjonspanelinnstikket under midtre stasjonspaneltapp.
2
Sving stasjonspanelinnstikket på plass og klem stasjonspanelinnstikket over tilsvarende tapp
på stasjonspanelet.
Skifte stasjonspanelet
1
Følg veiledningen i "Før du begynner" på side 61.
2
Rett inn stasjonspaneltappene i forhold til hengslene på sidedøren.
3
Roter stasjonspanelet mot datamaskinen inntil den går i lås på frontpanelet.
1
glideplatespak
2
glideplate
3
stasjonspanel
3
2
1
Sample
This manual is suitable for devices