Dell Dimension E520 user manual download

For Devices:Dell Dimension E520
Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 164
86
Ta ut og installere deler
Fjerne stasjonspanelinnstikket
1
Press stasjonspanelets innstikktapp mot midten av stasjonspanelinnstikket for å løsne innstikket
fra stasjonspanelet.
2
Sving stasjonspanelinnstikket ut og bort fra stasjonspanelet uten å slippe tappen.
3
Sett stasjonspanelinnstikket til side på et sikkert sted.
Skifte stasjonspanelinnstikket
1
stasjonspanel
2
stasjonspanelets innstikktapp
3
stasjonspanelinnstikk
1
midtre stasjonspaneltapp
2
stasjonspanel
3
stasjonspanelets innstikktapp
4
stasjonspanelinnstikk
1
3
2
1
3
2
4
Sample