Dell Dimension E520 user manual download (Page 84 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 164
84
Ta ut og installere deler
Fjerning av et PCI Express kort
1
Følg veiledningen i "Før du begynner" på side 61.
2
Trykk forsiktig på utløsertappen for å vippe opp kortfestet. Fordi døren er festet, blir den stående i åpen
posisjon (se "Installere et PCI-kort" på side 76 for en illustrasjon av kortholderdøren).
3
Hvis datamaskinen inkluderer en kortholdermekanisme, for å feste x16-kortet fra toppen:
a
Sving mekanismen oppover og trykk forsiktig inn fra sidene for å løsne mekanismen fra de
to festeslissene som holder den festet.
b
Sett festemekanismen til side på et sikkert sted.
4
Hvis du ikke skal sette inn noe nytt kort, setter du inn en fyllbrakett i den tomme kortåpningen.
OBS!
Du må installere fyllbraketter i tomme kortåpninger for å beholde FCC-sertifiseringen av maskinen.
Brakettene holder også støv og smuss ute av maskinen.
5
Sett kortholdermekanismen inn i slissene igjen og sving nedover for å låse den på plass.
6
Lukk kortholderdøren ved å låse den på plass for å feste kortene.
VARSEL:
Hvis du skal koble til en nettverkskabel, kobler du først kabelen til nettverksenheten og deretter
til datamaskinen.
7
Sett på plass maskindekselet, koble maskinen og enhetene til strømnettet og slå dem på.
8
Fjern kortdriveren fra operativsystemet.
9
Hvis du har tatt ut et lydkort:
a
Start systemoppsett (se "System Setup-programmet" på side 115), velg
Audio Controller
(Lydkort)
og endre innstillingen til
On
(På).
b
Koble eksterne lydenheter til lydkontaktene på maskinens bakpanel.
10
Hvis du har tatt ut et nettverkskort:
a
Start systemoppsett (se "System Setup-programmet" på side 115), velg
Integrated NIC
(Integert nettverkskort) og endre innstillingen til
On
(På).
b
Koble nettverkskabelen til det interne nettverkskortet på baksiden av maskinen.
11
Installer eventuelle drivere som beskrevet i dokumentasjonen for kortet.
Sample
This manual is suitable for devices